Vi har fokus på
miljø og bærekraft

Møklegaard Print Shop AS er Miljøfyrtårn og benytter alltid Svanemerket papir til våre trykksaker. Vi har til enhver tid miljøet i fokus når vi skal tilby dere trykksaker av ulike art. Vi forstår betydningen av å ta ansvar for klima og miljø, og er fast bestemt på å redusere vårt klimafotavtrykk.

VÅRT MILJØENGASJEMENT

I henhold til Generelle innkjøpsvilkår for kjøp av varer – Miljø og samfunnsansvar, vil vi til enhver tid sørge for at leverte produkter tilfredsstiller krav stilt i statlige handlingsplaner og lignende dokumenter, og som et trykkeri med Miljøfyrtårn-sertifisering har vi iht. kravene oversikt over dette.

Som leverandør av trykksaker til private og det offentlige sørger vi for at emballasjen reduseres til et minimum og at emballasjen vi benytter er resirkulerbar. Som et ansvarlig trykkeri inneholder ikke våre trykksaker, eller emballasje, giftige stoffer. Vi er også medlem av Grønt Punkt og alt vi bruker i produksjonen blir resirkulert og gjenvunnet. 

Møklegaard Print Shop har de mest moderne maskiner og utstyr som finnes på markedet. Dette for å møte de høye kravene mtp. miljøet og de raske leveringstidene som kreves av oss til enhver tid. Vi bruker de mest miljøvennlige produktene som er på markedet.

Vi utfordrer oss selv hele tiden til å være miljøbevisste på hva vi tilbyr våre kunder. Ser vi andre produkter som er bedre på pris og mer miljøvennlig, tilbyr vi alltid kunden det som et alternativ til det som forespørres. 

Vi er engasjerte i å ta bærekraftige valg og bidra til en mer bærekraftig fremtid. Vi tror at små handlinger kan ha stor effekt, og vi vil fortsette å jobbe hardt for å gjøre en forskjell. Vi har som mål å redusere vårt samlede CO2-utslipp og sammenlikne resultatene – fra år til år – og kartlegge hvor vi kan bli bedre. 

Dersom du har noen innspill til hvordan vi kan bli bedre som leverandør av dine trykksaker så kontakt oss gjerne på post@mprint.no eller kom innom oss i våre lokaler i Fredrikstad og hjelp oss med å bli et bedre trykkeri. For det er gjennom våre medarbeidere og kunder at vi kan bli bedre og gjøre vårt arbeid mer miljøvennlig.

VÅRE SERTIFISERINGER

Mijløfyrtårn-logo

Miljøfyrtårn

Møklegård Print Shop er stolte over å inneha Miljøfyrtårn-sertifiseringen. Dette er en anerkjent og miljøvennlig sertifisering som vi har oppnådd gjennom vårt engasjement for bærekraft og miljøhensyn.

Miljøfyrtårn-sertifiseringen betyr at vi har implementert konkrete tiltak for å redusere vår miljøpåvirkning. Dette inkluderer energieffektivisering, ansvarlig avfallshåndtering, bruk av miljøvennlige materialer og kjemikalier, samt en målrettet innsats for å redusere utslipp.

Grønt punkt

Grønt Punkt

Grønt Punkt-sertifiseringen er et bevis på vårt engasjement for miljøet og bærekraftige forretningspraksiser. Når du velger oss som din trykkeripartner, velger du en bedrift som tar ansvar for resirkulering og håndtering av emballasjeavfall.

Grønt Punkt-sertifiseringen betyr at vi deltar aktivt i resirkuleringsprosessen ved å bidra til finansieringen av innsamling og gjenvinning av emballasje. Ved å jobbe med oss, bidrar du indirekte til å redusere avfallsmengden og belastningen på miljøet. Dette er et bevis på vårt forpliktende ansvar for en renere fremtid.

Har du noen spørsmål?