Vi er behjelpelig med å utforme dine tanker, ideer eller skisser til et flott sluttprodukt.

Ønsker du å stå for designet selv, trykker vi gjerne jobben. Vi hjelper til med en fornuftig produksjonsgang slik at jobben raskt og kostnadseffektivt kan trykkes med høy kvalitet digitalt eller i offset.

TEKNISK INFO OG KRAV TIL MATERIELL

Her er noen enkle kjøreregler når man selv lager dokumenter for grafisk produksjon.

TRYKK-KLARE FILER

Med trykk-klare filer mener vi først og fremst PDF, som absolutt er å foretrekke. Vi kan også ta i mot andre filformater, men det kan være er lurt å ta kontakt med oss på forhånd dersom du ønsker å levere noe annet enn PDF.

PDF

Lager du PDF skal fontene inkluderes (embedded).

FONTER

Benytt PostScript-fonter så langt det lar seg gjøre. True Type går som regel bra, men fare for fontproblemer øker. Legg ved alle fonter som er brukt i dokumentet og eventuelle fonter som er benyttet i f.eks. vektoriserte grafikkfiler (laget f.eks. i Adobe Illustrator). Er du usikker på fontene du har benyttet, kan du outline alle fonter før du lager en ferdig trykkfil.

ÅPENT DOKUMENT

Forviss deg om at alle grafikk-filer og fonter blir oversendt sammen med dokumentet når du oversender et åpent dokument. F.eks. Adobe InDesign.

STREKTYKKELSE

Ikke bruk strektykkelser under 0,25 pkt.

LAG (LAYERS)

Alle lag (layers) i grafikk-filer må være slått sammen eller fjernet.

OPPLØSNING

Bilder i 4-farger og gråtoner for trykk i offset, skal ha en oppløsning på minst 300 dpi.

BLEED

Har du utfallende elementer (rasterflater eller bilder som går ut over netto trykkformat) skal disse ligge 3 mm utenfor netto sideformat. Grunnen til dette er at det ikke skal bli hvite kanter (glis) når man skjærer ned trykksaken i skjærmaskinen. Husk skjæremerker.

OVERFØRING AV FILER

Dere kan overføre filer via e-post eller filemail.

Ønsker du å sende over filer?